Головна » Розробки » Методичні розробки » Розробки уроків, заходів

Панорама екологічних заходів

Укладач: методист КУ СМЦ  Князєва Л.А.

Зміст

 Вступ

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК АСПЕКТ ГУМАНІЗАЦІЇ  ШКІЛЬНОГОНАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ

  1.  Урок  «Геоекологічна ситуація в Україні» 9 клас, учитель географії СЗШ№15
  1. Заглянь у природу (Художня композиція для учнів середнього шкільного віку) учитель української мови та літератури СЗШ №6

Рябоконь Г.І.

  1. Круговорот веществ и поток энергии в екосистемах. Разработка урока по биологии 11 класс.  Учитель биологии СЗШ№12                                                               Топалова И.И
  2. Урок-ярмарка по физике. 10 класс Принцип действия тепловых машин. Экологические проблемы, связанные с использованием тепловых двигателей. Учитель физики СОШ № 6, учитель-методист Волченко Л.П.
  3. Теплові машини й проблеми екології. Урок – семінар. Учитель  фізики СЗШ № 6   Шилова Н. М.
  4.  Экологический КВН.  Гайдученко М.А, учитель географии СОШ №15
  1. Разработка факультативного занятия по экологии на тему «Загрязнение атмосферы. Кислотные дожди» в 10 классе. Учитель Лебейчук Р. В., СЗШ№18
  2. Творчий проект. Весна крокує по моїй землі"  із циклу „Пори року".(Для учнів 1-2 класів). Автор проекту: Сарсадських В. П., вчитель-методист загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №6                                   м. Сєвєродонецька Луганської області.

ВСТУП

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК АСПЕКТ ГУМАНІЗАЦІЇ  ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ

В останні роки, стурбовані порушенням рівноваги біосфери, ми особливо часто говоримо про необхідність виховання у підростаючого покоління бережливого відношення до природи.

Людина впродовж останнього століття намагалася підкорити собі все, що є у природі, повністю запанувати над природою. У результаті біосфера вже неспроможна самоочищуватися, саморегулюватися та самовідновлюватися, вона починає деградувати. Стрімке втручання людини в природні процеси обумовило реальну загрозу існуванню навколишнього середовища. Зі сторінок багатьох журналів, газет, книг не сходять слова «екологічна криза», «екологічні проблеми», «екологічна політика» і т. ін.

Екологічна ситуація в сучасному світі є тривожною не тільки тому, що людина більш усвідомлює можли­вість катастрофічних порушень екологічної рівноваги, а й тому, що вихід із ситуації, яка склалася, вимагає суттєвих соціальних і економічних змін, величезних капіталовкладень, позитивних вирішень багатьох військово-політичних питань, об'єднання зусиль всього людства.

Для вирішення екологічної проблеми використання тільки досягнень НТП недостатньо. Велика зацікавленість суспільства цими проблемами, ії вимоги відкритості в оцінці якості навколишнього середовища пере­конують, що охорона природи на сучасному етапі є справою не тільки спеціалістів різних галузей знань, а і кожної людини.

Настав час керуватися правилами екологічного гуманізму, основна ідея якого: людина — лише частка природи і Космосу, частка єдиної людської родини, планетарного братства з новою екологічною етикою. І тому потрібна нова філософія життя, висока екологічна культура і свідомість.

Наші пращури з благоговінням схилялися перед природою. Народна педагогіка ще з колиски прищеплювала шанобливе ставлення до всього живого. Тексти колисанок, казок, легенд — яскраве свідчення поваги до рослин, тварин і неживого. Щоб зберегти себе і наступні покоління, мусимо у вихованні повернутися до правічних джерел — відновити духовні традиції у ставленні до природи як джерела буття і здоров'я.

Крім того, виховання бережливого відношення до природи, поваги до живого та турбота про нього допоможе і школі.

Не «брати від природи якнайбільше», а розумно співіснувати з нею, раціонально використовувати і відтворювати їі багатства, бути готовим оберігати природні цінності всюди і завжди - це повинно закластися в душу дитини змалку.

Тому екологічне виховання повинно здійснюватись з раннього ди­тинства. В системі навчання воно повинно носити риси безперервного і цілеспрямованого процесу, мета якого — зробити кожну людину еко­логічно грамотною. Екологічна освіта і виховання є важливим і необхідним елементом у форму­ванні ставлення людини до навколишньої природи, світу, до людини і суспільства в цілому.

Екологічна освіта — безперервний процес засвоєння цінностей і по­нять, які спрямовані на формування умінь і стосунків, необхідних для осмислення і оцінки взаємозв'язків між людьми, їх культурою та навко­лишнім середовищем, що передбачають розвиток умінь приймати еко­логічно доцільні рішення і мають на меті засвоєння відповідних правил поведінки в навколишньому середовищі. Важливе місце в екологічній освіті посідає екологічна культура, що є їі кінцевою метою. Отже, еколо­гічне виховання — це педагогічний процес, спрямований на формування екологічної культури особистості.

В загальноосвітній школі екологічне виховання носить міжпредметний характер і розглядається з точки зору специфіки викладання багатьох предметів: природознавства, географії, біології, хімії і т. д. Такий підхід є важливою складовою цілісного процесу виховання екологічної свідомості.

Існують різні форми екологічного виховання школярів. Працюючи в даному напрямі за новітніми технологіями, вчитель повинен опиратись на сутність інтерактивного навчання, яке здатне забезпечити активну взаємодію усіх учнів при груповій формі робо­ти. Така форма забезпечує рівноправність учня і вчителя й ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером учнів­ського колективу.

Для інтерактивного навчання характерне досягнення навчальних ре­зультатів шляхом упровадження інноваційних технологій, пошуку відпо­відей на питання «Як навчити?», «Як створити умови?», а не традиційне «Що вивчати?»

Екологічна освіта є одним із кращих способів, що допомагають учи­телям розвивати у своїх учнів здатність до навичок мислення. Це відбува­ється тому, що учні цікавляться світом навколишньої природи, питаннями екології, які стосуються їхніх друзів, родичів, сусідів та їх самих.

Важливо навчити учнів захоплюватися всім тим, що ви їм запропо­нуєте. Усі учні мають здібності до творчого мислення. Заняття з екології допоможуть їм застосовувати його в багатьох галузях — від написання драми до науки. Творчі здібності є важливими складниками у вирішенні будь-якої екологічної проблеми.

Для вирішення більшості екологічних проблем необхідна робота цілої групи дітей — команди. Групове навчання має багато переваг По-перше, воно допомагає учням розібратися, що саме їм потрібно, щоб знайти рішення чи взяти участь у творчій роботі, і для цього їм не обов'язково знати всі відповіді чи бути фахівцями. У невеликих групах вони вчаться думати і обговорювати те, що вивчають. Більше того, групове навчання сприяє формуванню правильного ставлення до екології й інших пред­метів, активізує творче і критичне мислення, учить самооцінки і поваги до однолітків.

Групове навчання буде найбільш ефективним, якщо кожен учень класу буде поділяти почуття відповідальності ведучого чи лідера за весь клас, практикуватися в колективній роботі й одержувати індивідуальну, оцінку. Ефективній колективній роботі також сприяють добре продумані ролі для кожного учня в кожному з видів робіт у класі.

 Скачати /metodrozrobki/panorama_ekologichnikh_zakhodiv..doc

Категорія: Розробки уроків, заходів | Додав: Yalil61 (14.11.2015) | Автор: Yalil E
Переглядів: 462 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: