Фестиваль педагогічного досвіду " Технопарк" це міський освітянський захід, у рамках якого педагогічні працівники мають можливість представити педагогічний досвід: інноваційні ідеї, авторські методики, технології, окремі інноваційні методи, прийоми та форми роботи, моделі навчального та  виховного процесів, управлінської діяльності, розкрити досвід модернізації навчально-виховного процесу в сучасному навчальному закладі.

Мета та завдання фестивалю:

·         стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреб у професійній самореалізації працівників освітянської галузі;

·         виявлення ініціативних, творчо працюючих педагогічних працівників, які застосовують у своїй практиці сучасні науково-теоретичні положення;

·         популяризація педагогічних інновацій поширення передового педагогічного досвіду;

·         професійне спілкування, обмін педагогічними знахідками, практичним досвідом модернізації навчально-виховного процесу в сучасному навчальному закладі;

·         підвищення науково-методичного рівня педагогів;

·         створення умов для педагогічного самовизначення вчителя;

·         залучення вчителів до творчого пошуку;

 Наказ та Положення про Фестиваль педагогічного досвіду " Технопарк"(викачати з сервера)

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

16.11.2015                         м. Сєвєродонецьк                                  №419

Про проведення

фестивалю педагогічного досвіду

серед педагогічних працівників

навчальних закладів. Сєвєродонецька

«Технопарк» 2016

З метою популяризації педагогічного досвіду та фахових здобутків, кращих педагогічних ідей, розширення можливостей для професійного співробітництва педагогів, поширення інноваційних освітніх технологій, стимулювання педпрацівників навчальних закладів до професійного зростання та творчого вдосконалення

   НАКАЗУЮ:

1. Провести у березні 2016 року  міський Фестиваль педагогічного досвіду серед педагогічних працівників  навчальних закладів «Технопарк» 2016 (далі - Фестиваль).

2. Затвердити Положення проведення Фестивалю (додаток 1) та склад організаційного комітету Фестивалю (додаток 2).

3. КУ «Сєвєродонецький методичний центр» здійснювати безпосереднє керівництво організацією та проведенням заходів фестивалю.

3.1.Організувати консультації для педпрацівників навчальних закладів щодо участі у Фестивалі та оформлення матеріалів досвіду згідно з Положенням.

3.2. Провести вивчення поданих матеріалів та визначити учасників міського  Фестивалю.

3.3. За підсумками Фестивалю розмістити матеріали на сайтах відділу освіти, та СМЦ.

4. Керівникам навчальних закладів:

4.1. Довести до відома педагогічних працівників умови проведення Фестивалю, залучити до участі педагогів, які виявили бажання презентувати свій педагогічний досвід.

4.2.  До 25 грудня 2015 року надати заявку на участь у фестивалі  на електронну пошту СМЦ metodistsevero@ukr.net ( з приміткою «Технопарк») (зразок у додатку 1, п.3.3.).

4.3 До 1 лютого 2016 року надати до СМЦ друкований варіант опису авторського педагогічного досвіду.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача СМЦ Князєву Л.А.

 Начальник   відділу освіти                                                О.Г.Каширіна

Підготував Князєва Л.А. 5-48-71

Додаток 1

                                                         до наказу відділу освіти

Сєвєродонецької міської  ради

                                                      від 16.11.2015 р.№419

ЗАТВЕРДЖЕНО”                                      

Начальник відділу освіти

 _________О.Г.Каширіна             

  «16» листопада 2015 р.

“ПОГОДЖЕНО”                                                                    

НМР КУ СМЦ

Протокол  №7  від 09.11.2015р.

Завідувач СМЦ _____Л.А.Князєва

П О Л О Ж Е Н Н Я про фестиваль педагогічного досвіду  «Технопарк»

І. Загальна частина

1.1. Фестиваль педагогічного досвіду (далі – фестиваль) – це міський освітянський захід, у рамках якого педагогічні працівники мають можливість представити педагогічний досвід: інноваційні ідеї, авторські методики, технології, окремі інноваційні методи, прийоми та форми роботи, моделі навчального та  виховного процесів, управлінської діяльності, розкрити досвід модернізації навчально-виховного процесу в сучасному навчальному закладі.

1.2. Мета та завдання фестивалю:

·         стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреб у професійній самореалізації працівників освітянської галузі;

·         виявлення ініціативних, творчо працюючих педагогічних працівників, які застосовують у своїй практиці сучасні науково-теоретичні положення;

·         популяризація педагогічних інновацій поширення передового педагогічного досвіду;

·         професійне спілкування, обмін педагогічними знахідками, практичним досвідом модернізації навчально-виховного процесу в сучасному навчальному закладі;

·         підвищення науково-методичного рівня педагогів;

·         створення умов для педагогічного самовизначення вчителя;

·         залучення вчителів до творчого пошуку;

1.4. Співзасновниками фестивалю є відділ освіти Сєвєродонецької міської ради та КУ «Сєвєродонецький методичний центр»

1.5. Повноваження засновників розподіляються таким чином:

1.5.1. відділ освіти Сєвєродонецької міської ради доручає КУ «Сєвєродонецькому методичному центру» здійснювати безпосереднє керівництво організацією та проведенням заходів фестивалю;

1.5.2. КУ «Сєвєродонецький методичний центр»:

- координує діяльність співзасновників фестивалю й інших зацікавлених сторін;

- інформує потенційних учасників фестивалю про етапи та умови проведення фестивалю;

- забезпечує інформаційну підтримку фестивалю на телебаченні, радіо, у пресі, Інтернет - просторі;

- сприяє популяризації робіт учасників фестивалю у засобах масової інформації, педагогічній пресі та Інтернет- ресурсах;

- нагороджує дипломами учасників  фестивалю.

- створює умови для роботи організаційного комітету фестивалю;

- розробляє програму фестивалю;

- розсилає інформаційні листи в заклади освіти;

- здійснює організацію та проведення фестивалю;

- приймає та опрацьовує заявки учасників фестивалю;

- відповідає за ведення документації фестивалю;

- залучає спонсорів до запровадження спеціальних нагород фестивалю.

1.6. Співорганізатори фестивалю визначаються в рік проведення фестивалю. До складу співорганізаторів фестивалю можуть бути долучені органи місцевого самоврядування; наукові та науково-педагогічні установи, громадські організації; телевізійні й радіоканали, представники бізнесу, засоби масової інформації, творчі спілки.

1.7. Мови фестивалю – українська, російська.

1.8.Місце проведення фестивалю: 93412, вул Гагаріна, 111,    м. Сєвєродонецьк Луганської області.

ІІ. Порядок проведення фестивалю

2.1. Фестиваль проводиться щороку. Підготовку та проведення фестивалю здійснює постійно діючий організаційний комітет (далі - оргкомітет), до складу якого входять посадові особи від співзасновників, визначені внутрішніми наказами (рішеннями) співзасновників.

2.2. Оргкомітет фестивалю здійснює реалізацію всіх заходів з підготовки та проведення Фестивалю, проводить у разі необхідності засідання, на яких ухвалюються рішення щодо поточних питань, зокрема:

-визначається дата та місце проведення фестивалю, критерії відбору робіт;

-затверджується програма та документація фестивалю;

-розподіляються обов’язки співзасновників;

- затверджується символіка, атрибутика фестивалю, зразки інформаційної продукції;

- уносяться пропозиції щодо змін до цього положення в разі необхідності.

2.3. Фестиваль проводиться за номінаціями:

-Передовий досвід в організації навчально-виховного процесу в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах.

-Передовий досвід в організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у навчальних закладах.

-Передовий досвід в управлінській діяльності.

-Педагогічний майстер-клас з ППД.

2.4. Структура фестивалю складається із двох частин:

- перший етап – відбірковий;

- другий етап - заключний.

Відбірковий етап відбувається заочно.

2.5. Щороку для визначення учасників заключного етапу, підбиття підсумків та визначення результатів фестивалю  створюється комісія, склад якої визначається оргкомітетом. До складу комісії входять представники відділу освіти, працівники СМЦ та педагогічні працівники. Комісія розглядає подані заявки до участі у фестивалі та матеріали. Визначає учасників заключного етапу.

Порядок роботи комісії та критерії відбору матеріалів визначає оргкомітет.

2.6. У заключному етапі фестивалю за рішенням комісії беруть участь педпрацівники, які пройшли у відбірковому етапі. Відповідальним за їх запрошення є оргкомітет фестивалю.

Оргкомітет за темами наданих матеріалів визначає студії, які буде організовано під час фестивалю для роботи, призначає керівника студії.

2.7. Під час першої частини заключного етапу учасники презентують свій досвід у студії. До роботи у студіях запрошуються інші педпрацівники відповідних профілів спеціалізації з усіх навчальних закладів міста.

2.8. У другій (практичній) частині заключного етапу фестивалю можуть проходити майстер-класи методичних та педагогічних працівників;  а також можуть підбиватися підсумки та презентуватися результати інших заходів, конкурсів педагогічної майстерності.

2.9.Комісія уповноважена призначати дипломантів фестивалю та претендентів на спеціальні нагороди в номінаціях. Номінації для нагородження визначаються оргкомітетом.

2.10. Повідомлення про фестиваль, його етапи та умови проведення  щорічно оприлюднюються на сайтах відділу освіти, КУ СМЦ та шляхом розсилки інформаційних листів у міські заклади освіти.

2.11. Роботи приймаються в термін, визначений оргкомітетом.

2.12. Усі роботи, що надійшли на адресу організаторів фестивалю, не рецензуються та учасникам не повертаються. 

ІІІ. Учасники фестивалю

3.1. Для участі у фестивалі запрошуються педагогічні колективи, творчі групи та педпрацівники міста, досвід яких є інноваційним, творчим та перспективним.

3.2. Для участі в заочній частині фестивалю необхідно до 25 грудня 2015 року надіслати заявку на участь у фестивалі  на електронну пошту СМЦ metodistsevero@ukr.net ( з приміткою «Технопарк») та до 1 лютого 2016 року надати до СМЦ друкований варіант опису авторського педагогічного досвіду.

3.3. Форма  заявки на участь у фестивалі:

З А Я В К А

на участь у Фестивалі педагогічного досвіду

 «Технопарк - 2016»

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника(учасників)

 

2. Місце роботи, посада

 

3. Номінація фестивалю, у якій бажаєте  взяти участь

 

4. Назва (тема) досвіду

 

5. Вид педагогічної інновації (метод, прийом, форма, методика, модель, майстер-клас тощо)

 

6. Перелік друкованих джерел, у яких популяризувався даний досвід (якщо такі є)

 

7. Телефон учасника, (якщо колектив, то керівника групи) фестивалю

 

8. Електронна адреса учасника (або закладу)

 

 3.4.  Реєстраційна форма заявки, що заповнюється учасником (або учасниками), автоматично означає згоду учасника дотримуватись усіх пунктів Положення про фестиваль педагогічного досвіду.

3.5. Вимоги до опису авторського педагогічного досвіду: обсяг – до 15 сторінок форматом А4,  кегль – 14, інтервал – 1,5.(можливе використання формату узагальнення ППД, опису досвіду при участі в професійних конкурсах)

Опис може містити додатки, які ілюструють зміст і результативність досвіду (з обов’язковим посиланням у тексті).

3.6. Учасник гарантує власне авторство  роботи та дотримання авторських прав.

3.7. Для участі у практичній частині фестивалю необхідно надіслати на адресу оргкомітету фестивалю план проведення майстер-класу, презентації, «круглого столу», іншої форми популяризації педагогічного досвіду, а також інформацію для контактів.

3.8. У заключному  етапі фестивалю беруть участь методисти та педагогічні працівники міста, які отримали запрошення від оргкомітету.

ІV. Фінансове забезпечення фестивалю

 4.1.Фестиваль фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів, спонсорських коштів та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

V. Нагородження учасників

5.1. Комісія фестивалю нагороджує спеціальними дипломами учасників фестивалю за кращі роботи в кожній номінації кожної частини фестивалю.

5.3. За рішенням комісії учасники заключного етапу фестивалю можуть отримати сертифікат про внесення в міський банк передового педагогічного досвіду.

VІ. Підсумки фестивалю

6.1.Учасники  фестивалю мають право використовувати сертифікати та дипломи фестивалю для популяризації власної творчості, творчості колективу, навчального закладу.

6.2.Атестаційні комісії можуть ураховувати результати участі у фестивалі  під час атестації педагогічних кадрів.

6.3.Висвітлення матеріалів учасників фестивалю на сайтах відділу освіти та СМЦ.

6.4.Видання збірки «Фестиваль педагогічного досвіду «Технопарк»-2016» (за наявності фінансових можливостей)

Додаток 2

                                                         до наказу відділу освіти

Сєвєродонецької міської  ради      

    від 16.11.2015 р.№419                  

Склад

організаційного комітету по проведенню Фестивалю педагогічного досвіду серед педагогічних працівників навчальних закладів

«Технопарк» 2016.

Бублей Оксана Миколаївна – заступник начальника відділу освіти.

Князєва Лілія Анатоліївна - завідувач КУ СМЦ.

Шиліна Жанна Іванівна – заступник завідувача СМЦ.

Олійник Тетяна Валер’ївна  – головний спеціаліст з кадрових питань.

Шпакова Валентина Миколаївна - методист СМЦ.

Журомська Лідія Миколаївна - методист СМЦ.

Тихонова Ольга Андріївна- методист СМЦ.

Жук Олександр Максимович - методист СМЦ.

Єрмоленко Тамара Григорівна - методист СМЦ.

Сириця Тетяна Володимирівна- методист СМЦ.

Осколкова Тетяна Миколаївна –методист СМЦ.